STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 O GCI
 Regulamin GCI
 Zasady działania GCI
 Realizowane usługi
 Warsztaty w GCI
 Kiosk z pracą
 Nasza biblioteka
 ABC Bezrobotnego
 ABC Przedsiębiorcy
 ABC Absolwenta
 GCI w Małopolsce
 Wykaz szkół wyższych
 Linki: Rynek pracy
 Linki: Przedsiębiorczość
 Linki: Edukacja
 Linki: Kupię/Sprzedam
 Linki: Polska & UE
 Linki: Turystyka
 Nasze miasto
 Serwis prasowy
 Archiwum
 KontaktWITAMY
 

        Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Miasta Grybowa stanowi poszerzenie działalności Urzędu Miejskiego o nowe zadania związane z aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. Za pośrednictwem Centrum lokalny samorząd zmierza do podniesienia standardu usług świadczonych na rzecz osób pozostających bez pracy oraz przyszłych absolwentów miejscowych szkół, osób niepełnosprawnych i przedsiębiorców rozpoczynających działalność. 

        Osoby odwiedzające GCI mogą skorzystać bezpłatnie z pięciu stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, kserokopiarki, drukarki, skanera i faksu ale również z kompleksowej informacji dla osoby poszukującej pracy i pracodawcy, informacji edukacyjnej, kącika dla przedsiębiorcy, różnych form szkoleń, warsztatów a poprzez zintegrowany system informatyczny z ofert instytucji rynku pracy. 

    Urząd Miejski w Grybowie jako laureat wojewódzkiego konkursu na tworzenie Gminnych Centrów Informacji, uzyskał w roku 2005 grant w wysokości 50.000 zł. Środki na ten cel zabezpieczyło Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIERWSZA PRACA" a przekazane one zostały na rzecz miasta na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Małopolskiego w Krakowie.