STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 O GCI
 Regulamin GCI
 Zasady działania GCI
 Realizowane usługi
 Warsztaty w GCI
 Kiosk z pracą
 Nasza biblioteka
 ABC Bezrobotnego
 ABC Przedsiębiorcy
 ABC Absolwenta
 GCI w Małopolsce
 Wykaz szkół wyższych
 Linki: Rynek pracy
 Linki: Przedsiębiorczość
 Linki: Edukacja
 Linki: Kupię/Sprzedam
 Linki: Polska & UE
 Linki: Turystyka
 Nasze miasto
 Serwis prasowy
 Archiwum
 Kontakt
 • Realizowane usługi

  Propozycje usług realizowanych przez
  Gminne Centrum Informacji Miasta Grybowa
  Propozycje usług podstawowych

  Lp.

  Obszar działania i rodzaje usług

  Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym niepełnosprawnych i kobiet
  1Szkolenie i zapewnienie dostępu do pracy na 5 stanowiskach komputerowych w dostępem do Internetu w zakresie promocji zatrudnienia, edukacji, informacji gospodarczej, europejskiej i programów pomocowych.
  2Ułatwienie dostępu do ofert pracy zamieszczonych w Internecie i prasie.
  3Pomoc przy pisaniu CV i listów motywacyjnych, oraz przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.
  4Udzielanie pomocy zawodowej, porad indywidualnych oraz prowadzenie zajęć grupowych w tym z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej.
  5Promocję podnoszenia kwalifikacji przez bezrobotnych mieszkańców miasta poprzez aktywizujące środowisko kursy i szkolenia finansowane z innych programów oraz dostarczanie informacji edukacyjnej nt. szkół, kursów, edukacji przez Internet, instytucji rynku pracy.
  6Formy pracy grupowej organizowane z inicjatywy Centrum, w tym wdrażanie wśród klientów umiejętności korzystania z technologii informatycznych.
  7Świadczenie usług w zakresie zbiorczego umieszczania w sieci informacji dot. skrzynki e-mail, strony www dla klientów, informatycznej wymiany informacji.
  8Świadczenie usług biurowych w zakresie zadań realizowanych przez Centrum (faks, kopiowanie dokumentów, itp.).
  9Promowanie samozatrudnienia, uświadamianie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego.
  10Opracowanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła i miejsca dostępu do informacji o ofertach i formach zatrudnienia w kraju i za granicą, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania doświadczenia, możliwości uzyskania wsparcia finansowego w tym zakresie.
  11Prowadzenie witryny internetowej GCI zawierającej ciekawe linki z dostępem do instytucji rynku pracy, programów takich jak m.in. Doradca 2000, JUNIOR, Internetowej Bazy Ofert Pracy, bazy danych o standardach kwalifikacji zawodowych, modułowych programów nauczania, kiosk z pracą.
  12Stały monitoring dotyczący możliwości zatrudnienia i profilu działalności zakładów pracy.
  13Informacja o możliwościach podjęcia pracy o charakterze wolontariackim.
  14Udostępnienie informacji o możliwości korzystania z pomocy społecznej.
  15Udostępnianie informacji niezbędnych osobom niepełnosprawnym w zakresie zatrudnienia, pracy na odległość.
  16Opracowywanie niezbędnych formularzy zarówno w systemie tradycyjnym jak i informatycznym i pomoc w ich wypełnianiu.
  17Indywidualna praca z klientem w zakresie oferowanych form usług.
  Oferta edukacyjna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów
  1Ułatwienie dostępu do informacji dot. możliwości kontynuacji nauki, kierunków wykształcenia poszukiwanych na rynku pracy.
  2Udostępnienie informacji o aktywnych formach instrumentów rynku pracy.
  3Umożliwienie zdobycia informacji dot. kształcenia i pracy w kraju i zagranicą.
  4Współpraca ze szkołami w zakresie świadczonych usług przez GCI.
  5Umożliwienie skorzystania ze sprzętu oraz prowadzenie szkolenia w tym zakresie.
  Kompleksowa obsługa przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność
  1Dostarczanie i pomoc w wypełnieniu dokumentacji dot. rejestracji działalności gospodarczej.
  2Umożliwienie umieszczenia w sieci informacji dot. nowopowstającej firmy, świadczenie usług w zakresie umieszczania informacji w sieci (e-mail, strona www) oraz w serwisach oferujących takie usługi jak kupię, sprzedam.
  3Umożliwienie korzystania ze sprzętu oraz prowadzenie szkolenia w tym zakresie.
  4Zapewnienie dostępu do informacji o środkach pomocowych.
  5Opracowanie i umożliwienie pobrania kompletu przepisów prawnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
  Biblioteczka GCI

  Publikacje własne
  (informatory dot. przepisów prawnych, możliwości zatrudnienia)

  Umożliwienie skorzystania z faksu, kserokopiarki i skanera oraz wykonywania wydruków na zadach określonych w Regulaminie
  Propozycje usług dodatkowych.
  Lp.

  Rodzaj usługi

  1Umożliwienie skorzystania z faksu, kserokopiarki i skanera dla wykonania wydruków, kopii - powyżej 1 egz.
  2Sporządzenie dokumentacji i udzielanie informacji dla przedsiębiorców prowadzących już działalność.
  3Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej na potrzeby robót publicznych do czasu uruchomienia Klubu Integracji Społecznej.
  4Współpraca z osobami zagrożonymi zwolnieniem z pracy w zakresie poszukiwania pracy, informacji o zasadach korzystania z usług urzędów pracy.
  ZAŁĄCZNIKI

   Propozycje usług realizowanych przez Gminne Centrum Informacji Miasta Grybowa