STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 O GCI
 Regulamin GCI
 Zasady działania GCI
 Realizowane usługi
 Warsztaty w GCI
 Kiosk z pracą
 Nasza biblioteka
 ABC Bezrobotnego
 ABC Przedsiębiorcy
 ABC Absolwenta
 GCI w Małopolsce
 Wykaz szkół wyższych
 Linki: Rynek pracy
 Linki: Przedsiębiorczość
 Linki: Edukacja
 Linki: Kupię/Sprzedam
 Linki: Polska & UE
 Linki: Turystyka
 Nasze miasto
 Serwis prasowy
 Archiwum
 Kontakt
 • Linki: Przedsiębiorczość

  Ciekawe linki
  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

  Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych ZUS
       Strona internetowa redagowana przez Rzecznika Prasowego ZUS...
  WWW: http://www.zus.pl/niusy/spisodp.htm 
  BiznesPartner.pl - serwis dla użytkowników programu Datev Symfonia
       Portal dla prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa. Informacje z zakresu poradnictwa (zarządzanie pracownikami, księgowość i podatki itp.), baza firm. Możliwość wyszukiwania produktów i usług dla odbiorców oraz dostawców...
  WWW: http://www.biznespartner.pl/index.php
  e-prawnik - Informacja na żądanie
      
  Prawniczy System Informacyjny udostępnia obowiązujący system prawny, porady prawne, wzory pism i formularzy...
  WWW: http://www.e-prawnik.pl/
  Euro Info Centre - Program Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw
       Strona internetowa Programu Euro Info Komisji Europejskiej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na której dostępne są podstawowe wiadomości z zakresu integracji, informacje dla małych i średnich przedsiębiorstw, informacje o rynkach zagranicznych jak i baza firm z terenu całej Europy poszukujących kooperantów...
  WWW: http://www.euroinfo.org.pl/
  EXPORTER - Serwis Polskich Eksporterów
       Serwis polskich eksporterów. Dostępne informacje o rynkach w Unii Europejskiej, poradniki dla osób rozpoczynających działalność w handlu zagranicznym. Baza 500 tys. firm europejskich...
  WWW: http://www.exporter.pl/
  Firma w ONET.PL Biznes
       Serwis dla przedsiębiorców...
  WWW: http://firma.onet.pl/
  Twoja Firma w Unii Europejskiej
       „Firma w Unii” to inicjatywa, której głównym celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w przygotowaniu do skutecznego konkurowania na rynkach Unii Europejskiej. Program prowadzi SAP Polska we współpracy z polskimi ekspertami od zarządzania i Unii Europejskiej...
  WWW: http://www.firmawunii.pl/
  Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego
       Zakres działania Fundacji obejmuje promocję gospodarczą regionu poprzez rozwój gospodarki rynkowej, idei zarządzania i planowania strategicznego oraz wspieranie przedsiębiorczości. Do głównych form jej działania należą szkolenia, w tym szkolenia w celu podniesienia oraz zmiany kwalifikacji, i doradztwo dla samorządu terytorialnego, jak również nowych oraz restrukturyzowanych firm...
  WWW: http://www.fpgrk.krakow.pl/
  Fundusz MIKRO
      
  Fundusz Mikro oferuje długoterminową współpracę finansową polegającą na udostępnianiu kapitału w formie pożyczek na cele związane z działalnością gospodarczą w małej skali...
  WWW: http://www.funduszmikro.com.pl/
  Gospodarczy Serwis Informacyjny
       Serwis Gospodarczy BMB Promotions to m.in. twórca następujących serwisów:
            - polskich firm na rynki zagraniczne,
            - oferty firm zagranicznych,
            - infrastruktura i inwestycje w gminach powiatach, regionach,
            - serwis ofert inwestycyjnych oraz ofert przetargowych,
            - serwis teleadresowy dla JST itp...
  WWW: http://www.bmb.pl/
  Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (IKCHZ)
      
  Strona internetowa Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, który prowadzi badania w dziedzinie handlu zagranicznego i gospodarki światowej...
  WWW: http://www.ikchz.warszawa.pl/
  Internetowe ABC Przedsiębiorcy
      
  Strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na której można znaleźć linki przydatne w codziennej działalności gospodarczej...
  WWW: http://www.parp.gov.pl/abc/index.htm
  Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
      
  Misją IPH jest promocja firm członkowskich w kraju i za granicą, a także reprezentacja ich interesów gospodarczych wobec władz administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji. Współtworzenie i współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem regionu małopolskiego. Strona internetowa zawiera bazę ofert, wiadomości gospodarcze, przewodnik przedsiębiorcy, informacje o dostępnych programach, szkoleniach i seminariach, targach i misjach gospodarczych...
  WWW: http://www.iph.krakow.pl/ 
  Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)
    
  Serwis internetowy Krajowej Izby Gospodarczej udostępnia informacje o ofertach współpracy krajowej i zagranicznej, linki do stron internetowych różnych firm (także firm polskich)...
  WWW: http://www.kig.pl/index.php 
  Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego
       Głównym zadaniem jest planowanie i organizacja szkoleń, obsługi informacyjnej i promocyjnej skierowanej dla uczestników szkoleń, budowy sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego tzw. ROSzEFS a także współpracy z akredytowanymi trenerami KOSzEFS...
  WWW: http://www.koszefs.pl/
  Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
       Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw [KSU] jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, usługi: doradcze (w tym o charakterze ogólnym oraz o charakterze proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne i finansowe (w tym udzielanie poręczeń oraz udzielanie pożyczek)...
  WWW: http://ksu.parp.gov.pl/
  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA)
       Serwis Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, którego celem jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego, a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych...
  WWW: http://www.mistia.org.pl/
  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. (MARR S. A.)
       Do podstawowych zadań statutowych MARR S. A. należy prowadzenie działalności wspierającej rozwój regionu Małopolski w szczególności poprzez:
            - przekształcenia strukturalne i własnościowe,
            - inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości,
            - zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa i mienia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego...,
            - inicjowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy...,
            - uczestnictwo w programach współpracy europejskiej...
  WWW: http://www.marr.pl/
  Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
       Działanie Inkubatora nastawione jest na wspomaganie nowopowstałych i pomoc w rozwoju istniejących firm. W tych ramach mieszczą się podstawowe cele jego istnienia:
            - tworzenie instrumentów, na bazie obiektu i zaplecza technicznego, wspierających powstawanie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych poprzez inkubowanie nowych i rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw (działających na rynku nie dłużej niż 1 rok),
            - wspieranie i stosowanie systemu zachęt celem szybkiego wyinkubowania nowych podmiotów gospodarczych,
            - wspieranie wszelkich przedsięwzięć społecznych pozwalających na łagodzenie i usuwanie negatywnych skutków bezrobocia oraz na rzecz wzrostu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych...
  WWW: http://www.inkubator.nowysacz.pl/
  Ambasada RP w Londynie - Wydział Ekonomiczno-Handlowy
       Nasz serwis przeznaczony jest przede wszystkim dla osób i firm, zainteresowanych eksportem swoich towarów i usług na rynek brytyjski. Na naszych stronach znajdą Państwo m. in. podstawowe informacje i opracowania na temat Zjednoczonego Królestwa, informacje praktyczne, porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, adresy izb i stowarzyszeń branżowych, a także bazę brytyjskich zapytań ofertowych...
  WWW: http://www.polishemb-trade.co.uk/
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
       Serwis internetowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Informacje o dotacjach, środkach pomocowych...
  WWW: http://www.parp.gov.pl/
  Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
       W ramach działań statutowych Izba realizuje następujące cele:
            - pomoc w rozwijaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą,
            - wprowadzanie wyrobów i usług oferowanych przez naszych członków na różne, rynki zagraniczne,
            - kompleksową organizację wyjazdów grupowych na międzynarodowe imprezy targowe,
            - organizację wyjazdów w ramach misji gospodarczych do wszystkich państw, z którymi Izba prowadzi lub organizuje współpracę gospodarczą,
            - wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby,
            - informacje o możliwościach uzyskania środków pomocowych i dotacji na rozwój działalności gospodarczej,
            - branżową prezentację firm członkowskich na spotkaniach z zagranicznymi kontrahentami,
            - organizację spotkań biznesowych dla firm zagranicznych, uczestniczących w targach...
  WWW: http://www.pcc.org.pl/
  Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
       Zadaniem stojącym przed całą naszą branżą jest osiągnięcie międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu - tak potrzebnej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Temu służy już istniejący (i wciąż rozbudowywany) nasz system informacji rynkowej oraz wydawane przez Izbę czasopismo branżowe "Rynek Drzewny", program szkoleń dla kadry kierowniczej i szeregowych pracowników zakładów przemysłowych, wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Izby, możliwa dzięki organizowanym wyjazdom, spotkaniom, konferencjom i naradom...
  WWW: http://www.przemysldrzewny.pl/
  Główny Urząd Statystyczny (GUS)
       Strona internetowa, na której znajdziesz m.in. wykaz urzędów statystycznych w Polsce, dane z zakresu statystyki publicznej...
  WWW: http://www.stat.gov.pl/
  Pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej
       Świadczenie usług dla małych i średnich firm, samorządów, organizacji pozarządowych, gospodarstw rolnych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu dotacji na sfinansowanie Twojej inwestycji. Jeśli zamierzasz sporządzić opracowanie przedstawiające w sposób kompletny Twoje zamierzenie inwestycyjne - zgłoś się do nas - gwarantujemy wykonanie profesjonalnego biznes planu zgodnego z wymogami instytucji finansującej. Wykonujemy biznes plany oraz wnioski o finansowanie dla potrzeb uzyskania kredytów komercyjnych oraz dofinansowania z różnego rodzaju funduszy pomocowych np. PHARE, FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EOG...
  WWW: http://www.dotacje.pl/
  Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. (SARR)
       Zgodnie ze Statutem SARR, jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności służącej rozwojowi Sądecczyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej terenie, a przede wszystkim:
            - rozwijanie wszelkich form aktywizacji gospodarczej regionu,
            - promowanie regionu jako obszaru recepcji turystycznej,
            - wspieranie rozwoju nowych podmiotów gospodarczych oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
            - organizowanie i podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury gospodarczej regionu,
            - efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy zagranicznych,
            - promowanie menedżerskiego modelu zarządzania,
            - prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz udzielanie pomocy prawno – organizacyjnej i technicznej samorządom lokalnym przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą,
            - zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej,
            - ułatwianie dostępu do źródeł finansowania działalności gospodarczej...
  WWW: http://www.sarr.com.pl/
  Sądecka Izba Gospodarcza w Nowym Sączu
       Sądecka Izba Gospodarcza w Nowym Sączu działająca od września 1990r., powstała z inicjatywy najprężniejszych przedsiębiorstw regionu nowosądeckiego. Jest organizacją samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającą firmy krajowe z różnych branż gospodarki. Celem działalności Izby jest pełna i szeroka integracja środowiska gospodarczego w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Szczególne znaczenie w powyższych działaniach mają kontakty naszej Izby Gospodarczej z organizacjami polskimi i zagranicznymi o podobnym charakterze działania. Sądecka Izba Gospodarcza zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze z regionu byłego województwa nowosądeckiego. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług...
  WWW: http://www.sig.mnet.pl/
  Turystyka - ekspert
       Na stronie znajdziesz informacje dotyczące podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki, źródeł finansowania, programów pomocowych, edukacji...
  WWW: http://www.turystyka-ekspert.pl/
  Twoja firma - Vortal dla MSP
       Głównym impulsem, który przyczynił się do powstania projektu, były analizy rynkowe dotyczące branży MSP oraz zapotrzebowania na informację wśród przedsiębiorców. Oceniamy, że Twoja-Firma.pl, będzie w stanie wypełnić lukę informacyjną na rynku projektów skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw...
  WWW: http://www.twoja-firma.pl/
  Wrota Małopolski - Przedsiębiorczość
       Portal internetowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Przegląd prasy codziennej i specjalistycznej pod kątem wiadomości przydatnych w prowadzeniu przedsiębiorstwa...
  WWW: http://www.wrotamalopolski.pl/
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
       Strona internetowa ZUS w Warszawie...
  WWW: http://www.zus.pl/
  Serwis Obsługi Klientów ZUS
       e-Inspektorat ZUS jest serwisem, którego głównym celem jest ułatwienie klientom (w pierwszej kolejności płatnikom składek, później ubezpieczonym, świadczeniobiorcom, lekarzom) dotarcia do rzetelnej informacji i usług. Do jego zadań należy w szczególności:
            - informowanie o zasadach organizacji obsługi klientów w jednostkach terenowych,
            - udostępnianie informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw realizowanych przez jednostki terenowe ZUS,
            - wspomaganie klientów w realizacji spraw poprzez dostarczanie zgodnie z potrzebami poszczególnych grup użytkowników - informacji merytorycznych dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zgodnych przepisami prawa wspólnotowego,
            - udostępnianie klientom usług elektronicznych realizowanych przez dziedzinowe aplikacje ZUS,
            - monitorowanie potrzeb, oczekiwań oraz badanie poziomu zadowolenia klientów ZUS...
  WWW: http://e-inspektorat.zus.pl/