STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 O GCI
 Regulamin GCI
 Zasady działania GCI
 Realizowane usługi
 Warsztaty w GCI
 Kiosk z pracą
 Nasza biblioteka
 ABC Bezrobotnego
 ABC Przedsiębiorcy
 ABC Absolwenta
 GCI w Małopolsce
 Wykaz szkół wyższych
 Linki: Rynek pracy
 Linki: Przedsiębiorczość
 Linki: Edukacja
 Linki: Kupię/Sprzedam
 Linki: Polska & UE
 Linki: Turystyka
 Nasze miasto
 Serwis prasowy
 Archiwum
 Kontakt
 • Linki: Turystyka

  Ciekawe linki
  TURYSTYKA

  Centrum Informacji Turystycznej: Ziemia Sądecka
       Priorytetowym zadaniem niniejszego serwisu jest przybliżenie Państwu jednego z najbardziej malowniczych regionów Polski - Sądecczyzny. Jest to malowniczy i atrakcyjny etnograficznie region na południu Polski, nad Dunajcem i Popradem, obejmujący rozległą kotlinę Sądecką, część Pogórza Karpackiego i Beskid Sądecki. Położona przy granicy polsko–słowackiej Ziemia Sądecka, może pochwalić się szeroką gamą form spędzania wolnego czasu - od turystyki pieszej po sporty ekstremalne. Jesteśmy pewni, że po przeglądnięciu zawartości tego serwisu również i Ty dołączysz do grona ludzi zakochanych w Beskidach...
  WWW: http://www.cit.com.pl/ 
  Euroregion Tatry
  WWW: http://www.euroregion-tatry.pl/
  Górski Portal Turystyczny
  WWW: http://www.gory.pl/
  Partner Hotelarza
       Zbiór informacji dla branży hotelarskiej i gastronomicznej (doradca hotelarza i kucharza)...
  WWW: http://www.hotelarze.pl/
  Hotele Polskie w jednym miejscu
      
  Wyszukiwarka umożliwiająca odszukanie interesującego obiektu turystycznego - hotel, motel, sanatorium, ośrodek wypoczynkowy, kwatera prywatna na ternie kraju...
  WWW: http://www.hotel.pl/
  Instytut Turystyki
       Do statutowych zadań Instytutu należy zwłaszcza:
            - prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych oraz opracowywanie ekspertyz, analiz i prognoz zleconych przez centralne i terenowe organy administracji państwowej, przedsiębiorstwa, organizacje i inne jednostki prowadzące działalność,
            - w sferze turystyki,
            - prowadzenie ośrodka informacji naukowej i działalność wydawnicza,
            - doskonalenie kadr turystycznych poprzez organizację szkoleń, seminariów i konferencji...
  WWW: http://www.intur.com.pl/index.htm
  Krakowska Izba Turystyki (KIT)
       KIT - zrzesza agencje i biura podróży z całej Małopolski. Informacje o władzach stowarzyszenia, jego działalności, lista członków, adresy polskich izb turystycznych. Działalność Krakowskiej Izby Turystyki koncentruje się głównie na:
            - współdziałaniu z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w Krakowie i regionie małopolskim
            - stwarzaniu warunków do rozwoju i podnoszenia standardu usług turystycznych,
            - kształtowaniu wizerunku turystycznego regionu,
            - promocji Krakowa i regionu przez udział w targach krajowych i zagranicznych,
            - współpracy a podobnymi organizacjami z innych regionów kraju,
            - opiniowaniu projektów aktów i rozwiązań dotyczących gospodarki turystycznej,
            - rozstrzygania sporów członków K.I.T. w drodze postępowania pojednawczego,
            - współpracy z mediami w celu właściwego kreowania wizerunku turystyki...
  WWW: http://www.kit.krakow.pl/
  Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT)
       MOT realizuje zadania związane z rozwojem turystyki w Małopolsce. Wszyscy wiemy, że największe efekty gospodarcze przynosi skoordynowanie działań i skumulowanie środków finansowych przeznaczonych na promocję, dlatego też MOT jest organizacją współpracy samorządu terytorialnego i branży turystycznej, a został powołany dla osiągnięcia optymalnych efektów gospodarczych i społecznych...
  WWW: http://www.mot.krakow.pl/mot.php?jaz=pl
  Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej (MCIT)
      
  Cele szczegółowe projektu MCIT to:
            - kreowanie pozytywnego wizerunku Małopolski na rynkach krajowych jako regionu gościnnego, atrakcyjnego i otwartego dla turysty, - promocja turystyczna regionu na rynkach krajowych i zagranicznych,
            - współpraca z instytucjami działającymi w turystyce oraz branżą turystyczną regionu,
            - zaprezentowanie regionu i jego nowych produktów dziennikarzom prasy krajowej, regionalnej i lokalnej,
            - rozszerzenie oferty Małopolski o nowe rynki touroperatorów polskich i zagranicznych,
            - poprawa sieci dystrybucji informacji,
            - wykorzystanie środków pomocowych UE - Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego - (2004-2006) do rozbudowy systemu Informacji Turystycznej...
  WWW: http://www.mot.win.pl/
  Elektroniczny Rozkład Jazdy Pociągów
  WWW: http://www.rozklad.pkp.pl/bin/query.exe/pn?
  Rozkład jazdy autobusów PKS w Nowym Sączu
       Prezentowany tutaj rozkład jazdy zawiera jedynie informacje na temat linii autobusowych PKS w Nowym Sączu S.A...
  WWW: http://www.pks.pl/index.php?path=glowna/rozklad_jazdy 
  Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II
       16 czerwca 1999 r. Święty Jan Paweł II dokonał w Starym Sączu kanonizacji błogosławionej Kingi. Niezwykłą pamiątką po tym wydarzeniu jest pozostawiony Ołtarz Papieski...
  WWW: http://www.centrum.stary.sacz.pl/
  Nasze miasto - Serwis informacji lokalnych
       Serwis informacyjny Wirtualnej Polski. Znajdziesz tutaj informacje na temat każdego miasta w Polsce...
  WWW: http://www.naszemiasto.pl/
  Nowosądecka Izba Turystyczna (NIT)
       NIT podejmuje działania mające na celu wyeksponowanie loga Izby aby kojarzone było gwarancją dobrych usług dla turystów przybywających w regionie Sądecczyzny. Do statutowych zadań Izby należy:
            - Reprezentowanie interesów i integrowanie członków Izby,
            - Działanie na rzecz rozwoju turystyki, infrastruktury turystycznej i ich promocji,
            - Podnoszenie poziomu kultury obsługi ruchu turystycznego,
            - Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
            - Uczestniczenie, na zaproszenie instytucji doradczo-opinodawczych i organów państwowych, w pracach tych instytucji związanych z działalnością w dziedzinie turystyki,
            - Wykonywanie innych zadań w dziedzinie turystyki z własnej inicjatywy lub na zlecenie władz samorządowych, regionalnych i państwowych,
            - Współpraca z innymi organizacjami turystycznymi, Izbami, podmiotami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz turystyki...
  WWW: http://www.nit.mnet.pl/
  Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. (PART)
       Od 1993 roku oferujemy najwyższej jakości usługi doradcze, efektywnie wpływając na rozwój i potencjał rynku turystycznego w Polsce. Dbamy o podwyższanie atrakcyjności turystycznej kraju poprzez aktywne uczestniczenie w procesach rozwoju markowej infrastruktury turystycznej w Polsce...
  WWW: http://www.part.com.pl/
  Polska Izba Turystyki (PIT)
       Strona internetowa ogólnopolskiej organizacji samorządu gospodarczego branży turystycznej reprezentującej interesy swoich członków w zakresie ich działalności w turystyce. Na stronie m.in. dane teleadresowe poszczególnych oddziałów regionalnych PIT, lista członków Izby, informacje dla turystów....
  WWW: http://www.pit.org.pl/
  Polska Organizacja Turystyki (POT)
       Organizacja koncentrująca swą działalność na promocji turystycznej Polski...
  WWW: http://www.pot.gov.pl/
  Turystyka - ekspert
       Na stronie znajdziesz informacje dotyczące podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki, źródeł finansowania, programów pomocowych, edukacji...
  WWW: http://www.turystyka-ekspert.pl/
  Zakopiański Portal Internetowy
       W portalu m.in.: baza informacyjno - turystyczna, aktualności z regionu, Zakopane od A-Z, ogólne wiadomości o Tatrach, zdjęcia, serwis prawniczo- edukacyjne, przewodnik po Słowacji Północnej...
  WWW: http://www.z-ne.pl/