STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 O GCI
 Regulamin GCI
 Zasady działania GCI
 Realizowane usługi
 Warsztaty w GCI
 Kiosk z pracą
 Nasza biblioteka
 ABC Bezrobotnego
 ABC Przedsiębiorcy
 ABC Absolwenta
 GCI w Małopolsce
 Wykaz szkół wyższych
 Linki: Rynek pracy
 Linki: Przedsiębiorczość
 Linki: Edukacja
 Linki: Kupię/Sprzedam
 Linki: Polska & UE
 Linki: Turystyka
 Nasze miasto
 Serwis prasowy
 Archiwum
 Kontakt
 • Warsztaty w GCI

  Planowane warsztaty do realizacji w GCI Miasta Grybowa
  w latach 2005-2006

  • Aktywne poszukiwanie pracy - bilans umiejętności, tworzenie aplikacji, autoprezentacja, techniki i metody rekrutacji, umiejętności stworzenia pozytywnego kontaktu w czasie rozmowy z pracodawca i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby poszukiwania pracy, metody poruszania się po obcym rynku pracy oraz automotywacja i rola pozytywnego myślenia w procesie aktywnego poszukiwania pracy.

  • Samozatrudnienie – zakładanie działalności gospodarczej, ocenę własnej przedsiębiorczości, badanie dotyczące możliwości pełnienia roli menadżera, nabywanie umiejętności jakie powinny charakteryzować przedsiębiorcę, załatwianie formalności przy zakładaniu własnej firmy, poznawanie zasad asertywności i jej znaczenia w sferze prywatnej i zawodowej.

  • Telepraca – omówienie zasad prowadzenia pracy przy użyciu dostępnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych. Zwrócenie uwagi na takie jej formy jak: telepraca domowa, telepraca mobilna, telecentra, telechatki, relokalizacja funkcjonalna.

  • Podstawy obsługi komputera - poznanie podstaw pracy na sprzęcie znajdującym się w GCI i zainstalowanym oprogramowaniu, korzystania z Internetu oraz nauka pisania, redagowania pism, obsługa poczty elektronicznej, kopiowanie na dyskietkę lub płytę CD.

  • Instruktaż dotyczący instytucji rynku pracy i instrumentów rynku pracy - instruktaż poszerzony o informacje dla wolontariuszy. Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących przepisów o bezrobociu.

  • Możliwości pozyskiwania środków pomocowych na założenie i rozwój firmy - dotyczyło będzie pomocy unijnej ale również pożyczek ze środków pomocy społecznej i urzędów pracy.

  • Reintegracja społeczno–zawodowa – zajęcia mające na celu przeciwdziałanie bierności w poszukiwaniu prac, przeciwdziałanie brakowi poczucia kompetencji, rozeznanie w wymogach rynku pracy i pracodawców, nabycie umiejętności dot. samozatrudnienia, kształtowanie umiejętności pozazawodowych, autoprezentacji, poznania samego siebie, podejmowania decyzji zarówno zawodowych jaki i prywatnych, planowania rozwoju zawodowego.