STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 O GCI
 Regulamin GCI
 Zasady działania GCI
 Realizowane usługi
 Warsztaty w GCI
 Kiosk z pracą
 Nasza biblioteka
 ABC Bezrobotnego
 ABC Przedsiębiorcy
 ABC Absolwenta
 GCI w Małopolsce
 Wykaz szkół wyższych
 Linki: Rynek pracy
 Linki: Przedsiębiorczość
 Linki: Edukacja
 Linki: Kupię/Sprzedam
 Linki: Polska & UE
 Linki: Turystyka
 Nasze miasto
 Serwis prasowy
 Archiwum
 Kontakt
 • ABC Bezrobotnego

  ABC Bezrobotnego

       Poszukiwanie pracy rzadko kiedy bywa przyjemne. Po kilku nieudanych próbach osoba poszukująca z reguły zniechęca się do dalszych działań lub przynajmniej kolejne podejścia podejmuje bez wiary w końcowy sukces. Wychodząc naprzeciw osobom bezrobotnym opracowaliśmy dział ABC Bezrobotnego.

       W dziale tym znajdą Państwo informacje na temat bezrobocia, instytucjach rynku pracy, usługach rynku pracy, instrumentów rynku pracy, pracy za granicą oraz osób niepełnosprawnych.

       W załączniku "Bezrobocie" dowiedzą się Państwo co rozumie się pod terminem bezrobotnego, jakie należy spełniać kryteria aby posiadać status bezrobotnego, dowiedzą się również państwo jak odbywa się rejestracja osób bezrobotnych oraz co to jest zasiłek dla bezrobotnych jaki jest okres jego pobierania i jego wysokość.

       W załączniku "Instytucje rynku pracy" znajdą Państwo wykaz instytucji rynku pracy, jakie świadczą usługi oraz co należy do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy.

       W załączniku "Usługi rynku pracy" dowiedzą się Państwo jakie są podstawowe usługi rynku pracy a zatem co rozumie się pod pojęciem pośrednictwa pracy, usług EURES, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, znajdują się tam również informacje na temat pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizowaniu szkoleń.

       Załącznik "Instrumenty rynku pracy" zawiera informacje na temat jak  Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy.

       W załączniku "Praca zagranicą" znajdują się podstawowe informacje jak Obywatele polscy mogą podejmować pracę za granicą u pracodawców zagranicznych.

       Załącznik "Osoby niepełnosprawne" opisuje prawa, usługi i instrumenty rynku pracy z jakich osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu ma prawo skorzystać.

  ZAŁĄCZNIKI

  1. Broszurka "Bezrobocie".

  2. Broszurka "Instytucje rynku pracy".

  3. Broszurka "Usługi rynku pracy".

  4. Broszurka "Instrumenty rynku pracy".

  5. Broszurka "Praca zagranicą".

  6. Broszurka "Osoby niepełnosprawne".