STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 O GCI
 Regulamin GCI
 Zasady działania GCI
 Realizowane usługi
 Warsztaty w GCI
 Kiosk z pracą
 Nasza biblioteka
 ABC Bezrobotnego
 ABC Przedsiębiorcy
 ABC Absolwenta
 GCI w Małopolsce
 Wykaz szkół wyższych
 Linki: Rynek pracy
 Linki: Przedsiębiorczość
 Linki: Edukacja
 Linki: Kupię/Sprzedam
 Linki: Polska & UE
 Linki: Turystyka
 Nasze miasto
 Serwis prasowy
 Archiwum
 Kontakt
 • Serwis prasowy

  Nowy zawód, nowy start - kursy zawodowe dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

   "Kreatywna Kobieta w powiecie nowosądeckim - wsparcie i szkolenia"

  Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Kreatywna kobieta w powiecie nowosądeckim - wsparcie i szkolenia". Jeśli jesteś kobietą długotrwale bezrobotną, masz 35-50 lat, twoje kwalifikacje zawodowe zdezaktualizowały się, masz problem z powrotem na rynek pracy  - nie zwlekaj dłużej i weź udział w projekcie.

  Oferta programu obejmuje:

 • szkolenia z zakresu : rachunkowości, obsługi komputera, dietetyki, cataringu, opieki nad osobami starszymi,

 • Doradztwo:personalne,prawne,ekonomiczne, konsultacje z psychologiem, pomoc w poszukiwaniu pracy,

 • Wsparcie: najaktywniejsze uczestniczki otrzymaja dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych poprzez kursy i doradztwo zawodowe.

  Obejmuje on dwa moduły:

  1.pracownika  biurowo-administracyjny

  • autoprezentacja i trening interpersonalny

  • organizacja i technika pracy biurowe

  • lementy prawa: prawo pracy, prawo cywilne, prawo gospodarcze

  • prowadzenie korespondencji w biurze

  • dokumentacja kadrowo – płacowa

  • obsługa komputera wg ECDL

  • język angielski

  2. pracownik usług kosmetycznych

  • podstawy anatomii i fizjologii

  • dermatologia

  • zagadnienia prawne w kosmetologii

  • pomoc przedmedyczna

  • zagadnienia BHP

  • kosmetologia pielęgnacyjna

  • wizaż

  • manicure

  • stylizacji przedłużania paznokci

  • język angielski

  Szczegółowe informacje mozna uzyskać pod nr. tel. 018-44-416-57 lub www.sarr.com.pl

  Ogólnopolskie Targi Edukacji i Pracy pod hasłem "Młodzież-Praca-Perspektywy"

        25 września w całym kraju odbyły się już po raz siódmy przez Ochotnicze Hufce Pracy Ogólnopolskie Targi Edukacji i Pracy pod hasłem "Młodzież - Praca                - Prespektywy".

         Patronat nad Targami objęła Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Anna Kalata. Jednym z głównych celów imprezy było zaprezentowanie mozliwości wsparcia oferowanego młodzieży w celu efektywnego budowania własnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Adresatami Targów byli uczniowie róznych typów szkół, absolwenci wchodzacy na rynek pracy, młodzież bezrobotna i poszukująca zatrudnienia do 25 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne.

         Targi połączono z Dniami Otwartych Drzwi, które w jednostkach organizacyjnych OHP odbywają się 26 września. Na targi, w których uczestniczyło 1074 firm, przybyło prawie 30tysięcy osób, dla których przygotowano 34396 ofert zatrudnienia w kraju i za granicą. Najwięcej ofert pracy przygotowano w Dolnośląskiej WK OHP - 6220 i w Śląskiej WK OHP - 5122. Najwiecej osób odwiedziło targi na Dolnym Śląsku - 8406 i na Lubelszczyźnie - 3120.

  Powiatowy Urząd Pracy  dla Powiatu Nowosądeckiego

  Informujemy, że od 25 września 2006 roku (poniedziałek) Powatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego zostanie przeniesiony do biurowca firmy Optimus S.A. w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118.

  Opiekunka - nowy zawód na rynku pracy - szkolenia przygotowujące do opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi

  Medycyna Praktyczna - Szkolenia serdecznie zaprasza do udziału w projekcie "Opiekunka - nowy zawód na rynku pracy - szkolenia przygotowujące do opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi" finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi".

  Celem projektu jest zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji oraz innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych kursów szkoleniowych, dzięki którym uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje do wykonywania nowego rynkowego zawodu, zapoznają się z zasadami poszukiwania pracy w kraju i zagranicą oraz zdobędą podstawowe informacje z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy.

  Szkolenia rozpoczną się we wrześniu 2006 r., a zakończą w sierpniu 2007 roku. W ramach Projektu zostanie przeszkolonych 120 uczestników w 30-osobowych grupach. Aby umożliwić uczestnictwo w szkoleniach osobom pracującym zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele.
  Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe i wyżywienie w czasie szkoleń.
  Części (do 60%) uczestników mieszkających poza Krakowem Organizator zapewnia noclegi i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

  Szkolenia organizowane przez NEW TECH

  Przedsiebiorco NEW TECH pozyskało dofinansowanie w wysokośći 80 % na szkolenia w zakresie systemu HACCP oraz IFS/BRC.

  Szkolenie wdrożeniowe z zakresu HACCP obejmuje 10 dni (80 godzin).Szkolenie wdrożeniowe jest tak skonstruowane by w ramach zajęć przekazać niezbedną wiedzę z zakresu higieny żywnośći i jej bezpieczeństwa zdrowotnego, a nastepnie przedłożyć ta wiedzę na działania praktyczne. Szkolenie zorganizowane jest w formie wykładów i warsztatów.

  Szkolenie z zakresu IFS/BRC obejmuje 2 dni (16 godzin).Szkolenie zorganizowane jest w formie wykładów i warsztatów. Standardy te sumują wymagania zawarte w systemie HACCP, GMP, GMH oraz w ISO9001:2000 .

  Szczegółowe informacje na stronie: www.new-tech.pl/szkolenia.htm

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. 

  Od 1 czerwca 2006 rozpoczyna działalność Powitowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

  Do 1 września 2006 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie się mieścić w dotychczasowej siedzibie przy ul. Węgierskiej 146.

  Stanowiska do spraw obsługi mieszkańców powiatu nowosądeckiego zostaną odrębnie oznakowane.

  Dofinansowanie dla przedsiębiorczych po pięćdziesiątce

  Wyższa Szkoła Biznesu - National - Louis University we współpracy z Sądecką Izbą Gospodarczą, przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu i Tarnowie oraz Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości realizuje projekt w ramach programu Phare 2003- Rozwój Zasobów Ludzkich, pt. "Moja firma - jak zostać skutecznym przedsiębiorcą po 50-tce".

  Celem przedsięwzięcia jest wsparcie osób powyżej 50-tego roku życia, chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Realizacja projektu przełoży się na wzrost przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim i tarnowskim. W trakcie cyklu szkoleń, zainteresowani zdobędą wiedze praktyczną i teoretyczną niezbędną do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Dla najlepszych uczestników kursów, przyznane zostaną bezzwrotne dotację. Uczestnicy otrzymają również programy komputerowe SYMFONIA wspierające prowadzenie własnej firmy. Uczestnictwo w projekcie "Moja firma - jak zostać skutecznym przedsiębiorca po 50-tce" jest bezpłatne.

  Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbędzie się 10 stycznia o godzinie 16 w Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University ul Zielona 27 w Nowym Sączu, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 018 44 99 162 lub 018 44 99 106 oraz na stronie internetowej www.izz.pl

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

      

  Dnia 8 stycznia 2006 roku odbył się XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas którego zebrano ponad 24 miliony 34 tysiące złotych zebrano. Liczenie pieniędzy trwa. Ostateczna suma będzie znana do końca lutego. Wciąż jeszcze trwają także internetowe aukcje, z których dochód zostanie przekazany na konto WOŚP. Można na nich kupić m.in. gitarę Carlosa Santany z autografem muzyka Za wszystkie wystawione w Internecie przedmioty do tej pory zaoferowano łącznie ponad 566 tys. zł. Aukcje potrwają do 14 lutego.

  Pieniądze zebrane podczas XIV Finału zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratującego życie dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz na naukę zasad udzielania pierwszej pomocy.W ciągu trzynastu poprzednich finałów WOŚP w sumie zebrała ponad 63 mln 480 tys. dolarów. Fundacja do tej pory kupiła około 16 tys. urządzeń medycznych dla szpitali i placówek zdrowotnych w całej Polsce.

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Grybowie

  Około 7,5 tys. zł, 100 koron czeskich i słowackich, 20 koron duńskich oraz 1 euro znalazło się w puszkach grybowskich kwestarzy. W niedzielę w mieście nad Białą i okolicach kwestowało 16 nauczycieli z miejscowych szkół wraz z uczniami. Sztab orkiestry ulokował się tradycyjnie w Miejskim Domu Kultury. Blok imprez kulturalnych trwał od godz. 1530 aż do wieczora. Występowały zespoły taneczne działające w grybowskiej filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, m.in.: dziecięcy zespół taneczny - grupa chearliders, „Marżonetki” oraz grupa taneczna dzieci z klas IV-VI. Swój pokaz miała także grupa tańca breakdance. Zagrał zespół hip-hopowy z Nowego Sącza. Dobrze poszła też licytacja gadzetów.

  X Targi Edukacyjne 3-5 marca 2006, Poznań

  Edukacja dla każdego – pod takim hasłem w dniach od 3 do 5 marca 2006 r. w Poznaniu, na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbędą się X Targi Edukacyjne. Ich organizatorami są Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Targi te od lat dostarczają uczniom i ich rodzicom wszelkich informacji, pomagających dokonać świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej, umożliwiają zaprezentowanie oferty edukacyjnej placówkom oświatowym wszystkich etapów kształcenia.

  Poszczególne edycje Targów Edukacyjnych przyciągają do Poznania wszystkich poszukujących szczegółowej wiedzy na temat możliwości kształcenia w regionie i kraju. Targi te odwiedzają uczniowie i rodzice dzieci wszystkich przedziałów wiekowych (nawet przedszkolaków), osoby poszukujące wiedzy na temat zasad rekrutacji do szkół, programów międzynarodowych, konkursów i olimpiad, podręczników i materiałów pomocniczych oraz innych informacji z dziedziny edukacji.

  W czasie targów odbywa się wiele konferencji i seminariów dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Organizowane są cykle otwartych wykładów oraz warsztaty dla nauczycieli. Prezentowane są międzynarodowe programy edukacyjne. Przyszli studenci mogą się spotkać z rektorami wybranych przez siebie uczelni.

  Z roku na rok targi te cieszą się rosnącym zainteresowaniem uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Poprzednia edycja zgromadziła około 40 tys. zwiedzających.

  Po raz drugi już zbliżającej się edycji Targów Edukacyjnych będą towarzyszyły Poznańskie Spotkania Targowe – Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży, zorganizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek i Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

  Wstęp wolny.

  Targi Edukacyjne  Krakowie EDU.PL  9 - 11 marca 2006

  Targi Edukacyjne w Krakowie to impreza przeznaczona głównie dla uczniów, studentów oraz nauczycieli, przygotowana specjalnie, by każdy zainteresowany mógł znaleźć w jednym miejscu pełną ofertę prywatnych i państwowych szkół podyplomowych, wyższych i średnich; szkół językowych, szkół doskonalenia zawodowego, centrów treningowych w zakresie rozwoju potencjału intelektualnego, dystrybutorów i twórców nowoczesnych multimedialnych form nauczania, wydawców podręczników i materiałów szkolnych oraz producentów pomocy dydaktycznych.

  Współpraca Międzynarodowa

  25-28 kwietnia - X Rosyjskie Forum Edukacyjne

  Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej, Kompania Wystawowa MVK oraz ANO "Forum edukacyjne", organizują w dniach 25-28 kwietnia 2006 r. w Moskwie, na terenie Kompleksu Wystawowego "Sokolniki", X Rosyjskie Forum Edukacyjne.

  Cel przedsięwzięcia – podsumowanie wszystkich etapów edukacji (przedszkola, szkoły ogólnokształcące i zawodowe, szkolnictwo wyższe), przedstawienie nowych technologii i  pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauczania, wspomaganie doskonalenia systemu edukacji, wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki.

  W ramach Forum odbędą się wystawy: szkoła, studia, turystyka edukacyjna, sport w edukacji, akcesoria potrzebne w edukacji, technologie informatyczne w edukacji, literatura edukacyjna oraz edukacja muzyczna.

  Przewidziane są również seminaria, konferencje oraz inne formy prezentacji tematu.

    ROK 2006 - EUROPEJSKI ROK MOBILNOŚCI    PRACOWNIKÓW       

  Komisja Europejska ogłosiła 2006 r. Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim rozwój świadomości praw pracowników do swobodnego przemieszczania się, korzyści i kosztów z tym związanych oraz działalności służb wspierających mobilność pracowników, a także wspieranie wymiany dobrych praktyk pomiędzy zainteresowanymi podmiotami oraz promocję badań w tym zakresie.

  Mobilność jest słowem-kluczem opisującym procesy zachodzące współcześnie na rynkach pracy państw rozwiniętych.

  Dzięki cyrkulacji na rynku pracy, pracownicy mogą zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie i w naturalny sposób wejść w kolejne stadium kariery zawodowej.

  Współcześnie staje się ona nieodłączną cechą siły roboczej, na tyle istotną, że jej niedostatek uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie rynku pracy.

  Targi Edukacyjne w Krakowie są nie tylko największą tego typu imprezą w Małopolsce. Gromadząc ponad 100 wystawców i kilkanaście tysięcy gości są także wymarzonym forum wymiany wiedzy, informacji, nawiązywania kontaktów i wyznaczania nowych trendów.

  Rosnąca popularność Targów Edukacyjnych w Krakowie to powód nie tylko do zadowolenia, ale przede wszystkim dołożenia wszelkich starań, by ta impreza stawała się z roku na rok coraz ciekawsza i atrakcyjniejsza dla wystawców i odwiedzających. Temu służy m.in. szeroki program imprez towarzyszących, do współtworzenia którego chcielibyśmy namówić.

  Targi Pracy Politechniki Warszawskiej

  W dniach 9 - 10 maja 2006 roku odbędzie się kolejna, trzynasta już edycja Targów Pracy Politechniki Warszawskiej organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST.

  To największe wydarzenie rekrutacyjne skierowane do inżynierów zgromadzi na Dużej Auli Politechniki Warszawskiej ok. 40 firm, które będą poszukiwały pracowników wśród studentów najlepszej uczelni technicznej w kraju. Firmy biorące udział w Targach będą miały możliwość przeprowadzenia dwugodzinnego warsztatu lub szkolenia dla studentów.
  Zwieńczeniem 13 Targów Pracy będzie ogłoszenie wyników plebiscytu Firma dla Inżyniera, w którym studenci wybierają najlepszego ich zdaniem pracodawcę. W ostatniej edycji FdI ten zaszczytny tytuł przypadł firmie Siemens.  Kraków, 14 marca 2006 Hala TS Wisła ul. Reymonta 22 KRAKÓW

  Inżynierskie Targi pracy są dla studentów znakomitym sposobem poszukiwania pracy, praktyk lub stazy zawodowych. To spotkanie pracodawców ze studentami i absolwentami krakowskich uczelnii technicznych, które przybliż młodym osobom środowisko gospodarcze, umożliwiając im lepszy start na rynku pracy.

  Organizatorami Inżynierskich Targów Pracy są Stowarzyszenie Studentów BEST Kraków oraz Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej i Biuro Karier Politechiki Krakowskiej. W dotychczasowych edycjach ITP uczestniczyło w sumie 60 firm zarówno tych polskich jak i międzynarodowych.